Güzel Bir Hafta

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Selamlar..Temmuzda ya?ad???m bi olay? payla??cam.
Bu yaz ailem,amcamlar ve day?mlarla birlikta antalyada bir otele gittik.Genelde bodrumu tercih etti?imizden antalya çevresini pek bilmem.Saolsun orda tan??t???m garsonlarla çok samimi olduk ve bana çok ?ey ö?rettiler 😉
tatilimizin son günlerine do?ru otele yeni bir aile giri? yapt?.rusyadan gelmi?ler.17 ya??ndaki Nastya çok ilgimi çekmi?ti.epeyce süzerek onu istedi?imi belli ettim.abilerimle de payla?t?ktan sonra beni k?zla tan??maya ikna ettiler.
ak?am 7 gibi kendi kar???m?m olan içk**en 2 tane haz?rlad?m ve k?z?n masas?na oturdum.o gün 2 ödül kazanm??t?m.”bunlar? odaya b?rakmam gerek.sende gelmek istermisin?” diye sordum kabul etmesiyle ba?lad? hepsi.
plan?m olmad???ndan oday? toplamam??t?m.çok da??n?kt?.hemen yatakta her açt?m ama o balkona ç?kt?.bende yan?na gittim ve iltifat ederken dudaklar?n? i?aret ederek onlar?n ad?n? bilmedi?imi söyledim.ad?n? soyledi ben de çok güzel görünüyorlar.tad?na bakabilirmiyim? diye sordum ve “no problem” dedi 🙂 aya?a kald?r?p duvara yaslad?m ve bir baca??n? bel hizama kald?r?p diz alt?ndan yakalad?m.hafifce elbisesini s?y?rd?m ve beni itip içeri girdi.
girdi?imde yatakta oturuyodu bende oturdum ve öpmeye devam ettim.elimi elbisesinin ve sütyenin ask?s?n?n alt?na koydum ve hafifce omzundan s?y?rarak tek gö?üsünü açt?m.sonra ayn? ?ekilde di?er gö?üsünüde açt?m.boynundan a??? do?ru öperek indim ve gö?üs üçlar?n? emmeye ba?lad?m.bir yandan da elbisesini sürekli a?a?? çekiyorudm.sonunda elim kiloduna geldi ve hafifce kilot üstünden ok?amaya ba?lad?m.sonra kilodunu ç?kard?m ve acemice tüysüz am?n? yalamaya ba?lad?m.ba??m? kendine bast?r?yodu..
art?k ac?maya ba?layan aletimi ç?kard?m.yalamak için e?ilmedi bende zorlad?m.bacaklar?n? beline do?ru katlayarak h?zl? bir hamleyle içine girdim.bir süre bekledikden sonra yava? yava? ileri geri yapmaya ba?lad?m.am? darac?k d?.bi süre devam ettikten sonra aletimi ç?kard?m ve yan?na uzan?p onu kuca??ma ald?m.kalçalar?ndan tutarak üstümde z?plat?yorudm..gittikçe h?zland? ve birden durdu.kas?l?r gibi oldu.ben tekrar onu alt?ma ald?m ve h?zl?ca gidip gelmeye ba?lad?m.tam ben bo?al?cakken o bo?ald? ve beni kendine çekti.t?rnaklar?n? s?rt?ma geçirerek kendine yap??t?rd? beni..üstünden kalkt?m eve yata?a do?ru domalt?p girdim.en h?zl? ?ekilde gidip geliyordum.ve sonunda aletimi ç?kar?p s?rt?na bo?ald?m.
hafif kalkt???nda s?rt?ndan ak?p kalçalar?ndan süzülen spermlerin o görüntüsü büyüleyiciydi..sonra o du? ald?.du?ta s?rt?n? y?kamam? istedi.sadece y?kama oldu 🙂 sonraki gün de ankaraya döndük.bana vkontakte sini verdi ama art?k konu?muyoruz.
umar?m çok s?kmam???md?r 🙂

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın